ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
กรณีละเมิดสิทธิ์ฟอนต์ DB โดยการแจกจ่ายหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ฟอนต์ตระกูล DB ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ฟอนต์ตระกูล DB ทั้งหมดมีไว้เพื่อจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งจัดจำหน่ายโดยตรง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ผู้ที่ซื้อฟอนต์ DB อย่างถูกต้องจะมีชื่อในข้อมูลผู้ซื้อและได้รับใบแสดงสิทธิ์รับรองการใช้ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน

ทางบริษัทฯ มิได้มีนโยบายนำฟอนต์ DB รุ่นใดๆ ไปเผยแพร่โดยการดาวน์โหลดฟรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือทำซ้ำลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยบริษัท/บุคคลผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์ หรือให้มีการวางจำหน่ายในศูนย์การค้าใดๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้น ผู้ใดที่ละเมิดสิทธิ์ฟอนต์ DB โดยการแจกจ่าย, จำหน่าย หรือกระทำการใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

5 สิงหาคม 2553

2010-08-05
ข่าวล่าสุด / Latest News