How to purchase

การสั่งซื้อฟอนต์จากบริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด

การเลือกฟอนต์

ท่านสามารถค้นหาฟอนต์โดยคลิก ค้นหา (ไอคอนรูปแว่นขยาย) ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ > ใส่คำที่ต้องการค้นหา โดยใช้คำในการค้นหา ดังต่อไปนี้

  • ชื่อฟอนต์หรือคำบางส่วนของชื่อชื่อฟอนต์ (รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อหมวดหมู่ เช่น Thai Sans, Thai Serif
  • ลักษณะของฟอนต์ เช่น หนา, บาง, หัวกลม
  • ชื่อ Tag เช่น ไทยประเพณี, classic

ท่านสามารถเลือกดูฟอนต์ตามหมวดหมู่โดยคลิกที่ CATEGORY ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ > เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ

ทางบริษัทฯได้มีการรวบรวมฟอนต์ เป็นชุดจัดจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ราคาถูกกว่าซื้อเป็นรายฟอนต์ 

การสั่งซื้อ

ท่านสามารถทำการสั่งซื้อได้โดย คลิกที่ปุ่ม Add to cart รายการฟอนต์นั้น จะเข้าไปอยู่ใน Shopping cart ของท่าน

ท่านสามารถเพิ่มจำนวนสิทธ์การใช้งาน (License) ได้ โดยการคลิกที่ Shopping cart ของท่าน และคลิกเพิ่มหรือลดจำนวนสิทธ์การใช้งาน และ คลิก Update cart ระบบจะทำการคำนวณราคาล่าสุดให้

ท่านสามารถลบรายการใน Shopping cart ได้โดยคลิกที่ ลบ (รูปถังขยะ)

คลิกที่ Checkout ระบบจะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อ โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็น หากท่านเป็นสมาชิกและมีข้อมูลในระบบแล้ว จะระบบจะขึ้นข้อมูลให้ตรวจสอบ หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก ระบบจะให้ท่านสมัครสมาชิกในขั้นตอนสุดท้าย

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน ระบบจะส่งอีเมล์รายละเอียดการชำระเงินไปที่ Email address ที่ท่านลงทะเบียนไว้

การยกเลิกคำสั่งซื้อ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล์ dbfont@gmail.com หรือ โทร. 02-024-2744, 087-662-0440 วันทำการจันทร์ - ศุกร์ 9.00 -17.00 น.

ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ จะต้องแจ้งก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

บริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขามีนบุรี
เลขที่บัญชี 094-2-83326-3

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงินและแนบสลิปการโอนเงิน ตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าสู่ระบบ ที่ dbfont.biz
  • แจ้งชำระเงินได้ที่เมนู "Add payment" ภายใต้ชื่อ username ของท่าน หรือ
  • แจ้งชำระเงินได้ที่เมนู "Order->ที่ต้องชำระเงิน" ภายใต้ชื่อ username ของท่าน

เมื่อโอนชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อย ถือเป็นการตกลงและสิ้นสุดการสั่งซื้อ
ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ดังกล่าวภายหลังได้

หลังจากทางบริษัทฯ ตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว (ตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง) จะทำการจัดส่งฟอนต์ให้ท่าน และอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่าน และจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์

หากท่านไม่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล กรุณาติดต่อ dbfont@gmail.com หรือ โทร. 02 024 2744, 087 662 0440 วันทำการจันทร์ - ศุกร์ 9.00 -17.00 น.

อื่นๆ

กรณีสั่งซื้อในนามนิติบุคคล และมียอดรวมตั้งแต่ 1,000 บาท กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ค่าบริการ) ก่อนชำระเงิน โดยออกหนังสือรับรองหักภาษี และส่งมาที่
บริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด
เลขที่ 521/238 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542077713

ทางเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าและรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยสู่ บุคคลภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้ากรุณาอ่านที่หัวข้อ "นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล"