FAQs

คุณสามารถเลือกประเภทสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ตามที่ต้องการ

Licensing

คุณสามารถเลือกประเภทสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ตามที่ต้องการ เราขายสิทธ์การใช้ Desktop, webfont และยังมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับองค์กร และ Brand Identity อีกด้วย

 • สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยรับจ้างงานออกแบบ (Graphic Design, Freelance, โรงพิมพ์)
 • ฟอนต์สำหรับ MAC OS และ Windows OS
 • สามารถติดตั้งได้ 5 เครื่อง, ไม่จำกัดระบบปฏิบัติการโดยคำนวณตามจำนวนเครื่องทั้งหมดขององค์กร/บุคคล
 • สามารถใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั่วไป (ยกเว้นการใช้ออกแบบนิตยสาร/วารสารที่มีรอบการเผยแพร่, Packaging, Application, Game, Software, Signage หรือการใช้เพื่อมุ่งสร้าง Identity (Logo, Slogan, Tagline) ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมถึง การเจาะจงเลือกใช้ฟอนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นมาตรฐานประจำ เพื่อให้ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายประเภท โดยการเจาะจงนั้น อาจจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการบอกกล่าวด้วยวาจาหรือไม่ก็ตาม ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม)
 • รูปแบบไฟล์ของฟอนต์เป็น .ttf

 • สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่รับจ้างงานออกแบบ (Agency ตัวแทนโฆษณา)
 • ฟอนต์สำหรับ MAC OS และ Windows OS
 • สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
 • สามารถใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั่วไป (ยกเว้นการใช้ออกแบบนิตยสาร/วารสารที่มีรอบการเผยแพร่, Packaging, Application, Game, Software, Signage หรือการใช้เพื่อมุ่งสร้าง Identity (Logo, Slogan, Tagline) ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมถึง การเจาะจงเลือกใช้ฟอนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นมาตรฐานประจำ เพื่อให้ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายประเภท โดยการเจาะจงนั้น อาจจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการบอกกล่าวด้วยวาจาหรือไม่ก็ตาม ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม)
 • รูปแบบไฟล์ของฟอนต์เป็น .ttf

  ขอใบเสนอราคา

 • ใช้สำหรับการออกแบบเว็บไซต์ webfont (CSS@font-face)
 • ฟอนต์ webfont css@font-face
 • สามารถใช้ในเว็บไซต์ได้ 1 Domain
 • รูปแบบไฟล์ของฟอนต์เป็น .ttf, .otf, .woff, .woff2

 • สำหรับหน่วยงาน/องค์กรที่ใช้ฟอนต์หลากหลายในสื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อภาพยนตร์, ป้ายสัญลักษณ์, DVD, CD, Internet ฯลฯ
 • จำหน่ายแบบแยกฟอนต์ เพื่อนำไปใช้กำหนดเป็น Identity
 • ฟอนต์สำหรับ MAC OS/Windows OS และ ฟอนต์ webfont
 • สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
 • สามารถนําไปใช้กําหนดเป็น Identity (Logo, Slogan, Tagline), Package, Application, Signage ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งหมายถึง การเจาะจงเลือกใช้ฟอนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นมาตรฐานประจำในหลายสื่อหลายโอกาส เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจำง่าย โดยการเจาะจงนั้นอาจจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการบอกกล่ววด้วยวาจาหรือไม่ก็ตาม
 • สามารถใช้ได้ 1 แบรนด์สินค้า/บริการ
 • รูปแบบไฟล์ของฟอนต์เป็น .ttf, .otf, .woff, .woff2

  ขอใบเสนอราคา

 • สำหรับหน่วยงาน/องค์กรที่ใช้ฟอนต์หลากหลายในสื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อภาพยนตร์, ป้ายสัญลักษณ์, DVD, CD, Internet ฯลฯ
 • จำหน่ายแบบยกชุด
 • ฟอนต์สำหรับ MAC OS/Windows OS และ ฟอนต์ webfont
 • สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
 • สามารถใช้ได้ 1 แบรนด์องค์กร (ไม่รวมแบรนด์สินค้า/บริการ)
 • รูปแบบไฟล์ของฟอนต์เป็น .ttf, .otf, .woff, .woff2

  ขอใบเสนอราคา

FAQs

Desktop font 1-5 coms license
สามารถติดตั้งได้ 5 เครื่อง, ไม่จำกัดระบบปฏิบัติการโดยคำนวณตามจำนวนเครื่องทั้งหมดขององค์กร

Desktop font unlimited license, Brand Identity license, Corporate license
สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง

ท่านสามารถใช้งาน Webfont ได้ 1 เว็บไซต์ (1 domain name) ต่อ 1 สิทธิ์ (license)

 • สิทธิ์การใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละแบบ Licensing
 • ไม่มีอายุการใช้งาน แต่สามารถอัพเดตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาในอนาคตได้
 • ไม่อนุญาตให้นำ Desktop font ไปแปลงเป็น webfont (CSS@font-face) ในการทำเว็บไซต์