DB ChuanPim

DB ChuanPim

ดีบี ชวนพิมพ์

DB ChuanPim ทั้งชุดมี 4 น้ำหนัก พร้อมตัวเอน

ตัวเนื้อแนบเนียนแถบโบรไมด์ ฟอนต์ยุค โฟโต้ไทพ์เซตติ้ง
สะอาดเรียบง่ายสบายจริง ทว่ายากยิ่งด้วยปัญญา
ปลายเส้นตัดแนวตั้งนอน เยื่ยงฟอนต์ เฮลเวติก้า
เชาวน์ ศรสงคราม ทำมา เป็นตัวเนื้อที่หนากว่าที่มี

เดิมทีมีน้ำหนักเดียว ดีเชียวเมื่อเสริมให้เป็นสี่
ตัวเนื้อปรับบางอย่างดี มีตัวให้ทดหนาถ้าจำเป็น
ตัวจิ๋วทดหนากว่าตัวเนื้อ ตัวเจาะขาวทดเผื่อให้พิมพ์เห็น
ชวนอ่านชวนใช้ทั้งเช้าเย็น ชวนพิมพ์ไม่เว้นวางวาย

5,350.00 THB
Select License Type
DB ChuanPim family 8 fonts
DB ChuanPim Light
DB ChuanPim Light
DB ChuanPim Light
DB ChuanPim Light Italic
DB ChuanPim Light Italic
DB ChuanPim Light Italic
DB ChuanPim
DB ChuanPim
DB ChuanPim
DB ChuanPim Italic
DB ChuanPim Italic
DB ChuanPim Italic
DB ChuanPim DemiBold
DB ChuanPim DemiBold
DB ChuanPim DemiBold
DB ChuanPim DemiBold Italic
DB ChuanPim DemiBold Italic
DB ChuanPim DemiBold Italic
DB ChuanPim Bold
DB ChuanPim Bold
DB ChuanPim Bold
DB ChuanPim Bold Italic
DB ChuanPim Bold Italic
DB ChuanPim Bold Italic
DB ChuanPim family 8 fonts
DB ChuanPim Light
DB ChuanPim Light
DB ChuanPim Light
DB ChuanPim Light Italic
DB ChuanPim Light Italic
DB ChuanPim Light Italic
DB ChuanPim
DB ChuanPim
DB ChuanPim
DB ChuanPim Italic
DB ChuanPim Italic
DB ChuanPim Italic
DB ChuanPim DemiBold
DB ChuanPim DemiBold
DB ChuanPim DemiBold
DB ChuanPim DemiBold Italic
DB ChuanPim DemiBold Italic
DB ChuanPim DemiBold Italic
DB ChuanPim Bold
DB ChuanPim Bold
DB ChuanPim Bold
DB ChuanPim Bold Italic
DB ChuanPim Bold Italic
DB ChuanPim Bold Italic
DB ChuanPim family 8 fonts
DB ChuanPim Light
DB ChuanPim Light
DB ChuanPim Light
DB ChuanPim Light Italic
DB ChuanPim Light Italic
DB ChuanPim Light Italic
DB ChuanPim
DB ChuanPim
DB ChuanPim
DB ChuanPim Italic
DB ChuanPim Italic
DB ChuanPim Italic
DB ChuanPim DemiBold
DB ChuanPim DemiBold
DB ChuanPim DemiBold
DB ChuanPim DemiBold Italic
DB ChuanPim DemiBold Italic
DB ChuanPim DemiBold Italic
DB ChuanPim Bold
DB ChuanPim Bold
DB ChuanPim Bold
DB ChuanPim Bold Italic
DB ChuanPim Bold Italic
DB ChuanPim Bold Italic