Articles

DB Bradley
DB Bradley

เป็นงานอนุรักษ์แบบตัวพิมพ์ตะกั่วยุคปลายที่ได้รับอิทธิพลจากตัวพิมพ์ยุคแรกของคุณหมอบลัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ซึ่งมี ๒ แบบ คือ แบบเหลี่ยม (Angular) และแบบโค้ง (Curved). 

DB Futhaira
DB Futhaira

เป็นฟอนต์ที่ออกแบบขึ้นโดยการนำข้อดีของแบบอักษรลอกไทยที่นับว่าใกล้เคียงฟอนต์ Futura ที่สุดมาปรับปรุงใหม่.

DB Orrachorn
DB Orrachorn

คือฟอนต์ไทยแบบลายมือเขียนที่ ‘ปรุงจิต’ เข้าไปให้เส้นดูพริ้วหวาน

DB Toy
DB Toy

เป็นฟอนต์ดิสเพลย์ไทยที่ทำขึ้นด้วยอารมณ์สนุก จากความทรงจำเมื่อครั้งแรกที่ได้เห็นแบบตัวอักษร Baby Teeth ในอดีต และตื่นตากับรูปทรงเรขาคณิตหนาทึบที่น่ารักของมัน

DB Bunjerd
DB Bunjerd

คือการถือกำเนิดใหม่ของฟอนต์ไทยเชื้อสาย sans serif อมตะของฝรั่ง ด้วยน้ำหนักตัวพิมพ์ที่มีให้เลือกใช้เหลือเฟือ และแบบอักษรลาตินที่ปรับปรุงใหม่หมดทั้งชุดให้ ‘บรรเจิด’ กว่าเดิม.

DB SaiKrok
DB SaiKrok

คือฟอนต์ตัวพาดหัวของไทยที่เทียบเคียงได้กับฟอนต์ VAG Rounded กล่าวคือเส้นมีน้ำหนักสม่ำเสมอกันและหัวท้ายมนคล้ายไส้กรอก.

DB CoolLetter
DB CoolLetter

เป็นตัวพาดหัวไทยที่ดัดแปลงมาจากตัวพมพ์ดีดฝรั่งชื่อ Courier โดยปรับปรุงช่องไฟเดิมแบบ monospaced font เสียใหม่ เพื่อกระจายน้ำหนักอักษรให้สวยงามขึ้น.

DB PuiMake
DB PuiMake

DB PuiMake คือสถานะใหม่ของ DB FongNam ที่ดูผ่อนคลายกว่า, ไม่ว่าจะใช้ขนาดเล็กๆ เป็นตัวเนื้อ หรือใช้พาดหัวใหญ่ก็ตาม.

DB ChuanPim
DB ChuanPim

‘ชวนพิมพ์’ คือแบบตัวเรียงพิมพ์ด้วยแสงของไทย ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวเนื้อที่ดูสะอาดเรียบง่ายเทียบได้กับ Helvetica. ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น OpenType ชื่อ DB ChuanPim X โดยเพิ่มน้ำหนักเข้าไปจากเดิมซึ่งมีเพียงน้ำหนักเดียวเป็น 4 น้ำหนัก.

DB PloenJit
DB PloenJit

เป็นผลงานอนุรักษ์แบบตัวอักษรประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิตยุคต้นๆ ของไทยที่มีแบบฉบับของไทยเอง

DB Zair
DB Zair

เป็นงานอนุรักษ์แบบตัวพิมพ์ตะกั่วพาดหัวหนังสือพิมพ์ และโฆษณาในเมืองสยาม ที่ชื่อ ‘โป้งแซ’ ผลงานออกแบบและแกะแบบโดย นายแซ ช่างแกะแบบตัวพิมพ์เชื้อสายจีนที่มีฝีมือสูงในยุคนั้น.

DB ToonHua
DB ToonHua

DB ToonHua เป็นฟอนต์พาดหัวไทยแท้ ที่พัฒนามาจากกรุตัวอักษรเก่าๆ ทั้งที่เป็นแบบตัวเรียงพิมพ์ตะกั่ว ไปจนถึงตัวประดิษฐ์หลอมรวมกันใหม่ โดยอาศัยรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ