Articles

DB EcoThai
DB EcoThai

คือฟอนต์ที่เกิดจากการนำแบบตัวพิมพ์เนื้อมาตรฐานไทยมาลดทอนทั้งส่วนหัวและขมวดม้วนลง โดยยังคงรักษาประสิทธิภาพในการใช้อ่านไว้ให้ได้สูง. ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ ตัวเนื้อทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้เราประหยัด.

DB Suvanni
DB Suvanni

คือฟอนต์ไทยตัวแรก ที่ให้สำเนียงแบบ Souvenir ฟอนต์ serif ปลายมนที่มีชื่อเสียง

DB Satawus
DB Satawus

เป็นฟอนต์ดิสเพลย์ไทยที่ serif แบบอักษรละติน และมีชุดตัวเอนที่ดูอ่อนหวานต่างไปจากตัวปรกติอย่างชัดเจนเหมือน Century ฟอนต์ต้นแบบ.

DB KingKaan
DB KingKaan

เป็นฟอนต์ตัวเนื้อไทย ของอาจารย์ มานพ ศรีสมพร ที่ออกแบบให้เข้ากันได้ดีกับอักษรโรมันแบบ slab serif.

DB Manopolive
DB Manopolive

คือฟอนต์ไทย เสมือนฟอนต์ Antique Olive ในสไตล์ อาจารย์ มานพ ศรีสมพร เจ้าของผลงานแบบอักษรลอก Manoptica ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบตัวดิสเพลย์ไทยจนถึงปัจจุบัน.

DB Metta
DB Metta

เป็นการนำฟอนต์ DB Moment มาทำใหม่ให้เป็นไทยกว่าเดิม เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ ในการใช้งาน.

DB Kakabaht
DB Kakabaht

อักษรประดิษฐ์ตัว X เพียงตัวเดียว ซึ่งมีโครงหลักเป็นเส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้กระโดดออกจากสันหนังสือเก่าข้ามกาลเวลามาปรากฎบนแผงหนังสืออีกครั้ง เป็นชุดตัวพิมพ์รูปทรงกากบาทที่ชัดถ้อยชัดคำไทย.

DB Object
DB Object

คือตัวพิมพ์ดิจิตอลไทย-โรมัน รูปทรงเรขาคณิตที่เน้นความเปรียบต่าง (contrast) ระหว่างอักขระแต่ละตัวที่ประสมกันเป็นคำ

DB Seri
DB Seri

เป็นฟอนต์ไทยเสมือนโรมัน ที่อาศัยเค้าโครงของฟอนต์ Serif Gothic มาปรุงแต่ง

DB Chidlom
DB Chidlom

เป็นฟอนต์พาดหัวไทย ที่หยิบยืมแบบอย่างตัวอักษรประดิษฐ์ของช่างเขียนยุคอดีตมาทำใหม่ให้ร่วมสมัย

DB Black is Back
DB Black is Back

เป็นการรื้อสไตล์แบบตัวพิมพ์ Blackletter ที่ปรากฎบนคัมภีร์ไบเบิลในปี ค.ศ. 1455 มาทำใหม่ให้ดูร่วมสมัย

DB Bangrak
DB Bangrak

งานอนุรักษ์แบบตัวเรียงพิมพ์ตะกั่วคลาสิค ที่มีชื่อเรียกตามรูปลักษณ์ของมันว่า ‘โป้งบาง’